Tłumaczenia naukowe

Tłumaczenia
naukowe

W zależności od treści przedmiotowej lub tematycznej tłumaczymy:

 • Teksty z zakresu nauk ścisłych
 • Teksty z zakresu nauk przyrodniczych
 • Teksty z zakresu nauk społecznych i humanistycznych

W ramach tłumaczeń naukowych wykonujemy przekłady m.in. poniższych rodzajów tekstów:

 • Artykuł
 • Studium
 • Rozprawa
 • Monografia
 • Referat
 • Recenzja
 • Tezy referatów
 • Streszczenia
 • Wykład

W tłumaczeniach naukowych dokonuje się przekładu dwóch rodzajów tekstu:

 • Tekstu właściwego
 • Tekstu pobocznego: dygresje, uwagi, materiał ilustracyjny.

Teksty naukowe różnią się od innych rodzajów tekstów nie tylko słownictwem. Zmiany są widoczne na wszystkich poziomach systemu językowego. Mając świadomość, że odpowiedzialność tłumacza jest bardzo duża, gdyż nierzetelny przekład godzi nie tylko w osobę autora, ale czasami nawet ośrodka badawczego, z pełną sumiennością traktujemy każde zlecenie.

Aby sprostać wymaganiom publikacji w specjalistycznych czasopismach naukowych, pracujemy w grupie sprawdzonych tłumaczy i redaktorów posiadających adekwatną wiedzę i doświadczenie. Na życzenie teksty przeznaczone do publikacji redagowane są dodatkowo przez native speakerów języka angielskiego lub niemieckiego.

Rekomendowane etapy procesu przygotowania publikacji naukowej na podstawie manuskryptu Klienta, przedłożonego nam w języku polskim lub w języku angielskim:

 1. Ustalenie z Klientem, w jakim czasopiśmie przekład miałby zostać opublikowany i przygotowanie lub przeredagowanie manuskryptu zgodnie z wytycznymi danego czasopisma.
 2. Tłumaczenie tekstu
 3. Wewnętrzne konsultacje terminologii z naszymi fachowcami (w przypadku wątpliwości)
 4. Konsultacje dotyczące warstwy merytorycznej translacji z Klientem (w razie uwag lub trudności)
 5. Korekta językowa tekstu przez native speakera języka docelowego
 6. Wprowadzenie ewentualnych zmian, zgodnych z zastrzeżeniami recenzentów