Tłumaczenia naukowe

Redagowanie
tekstów

Zajmujemy się profesjonalną i kompleksową korektą tekstów w języku angielskim i niemieckim.
Każdy tekst sprawdzamy pod względem poprawności językowej:

  • gramatycznej
  • leksykalnej
  • ortograficznej
  • interpunkcyjnej
  • oraz stylistycznej